Käsikäyttöisistä automaattisiin reijittäjiin ja sulkijoihin